Kulturni inkubator

Narodni in Prirodoslovni muzej kot objet d’art

Luka Korošec

mentor:  doc. Rok Žnidaršič
asistentka: asist. Katarina Čakš
demonstratorki: Astrid Magajna, Petra Čoko

Predvidena intervencija je začasne narave in katastrofo izrablja kot priložnost, da v sicer izjemno potencialnem, a neizkoriščenem delu mestnega središča vzpostavlja prostor novih priložnosti. Izhodišče projekta je predpostavka, da bi se v primeru potresa v Ljubljani Narodni in Prirodoslovni muzej delno porušil. Kot edinstven primer neorenesančne arhitekture in najstarejša izključno kulturi namenjena stavba v državi bi bil nekaj let po potresu podvržen celoviti prenovi. 

Koncept

Programska zasnova

Koncept temelji na ideji slojenja, ki muzejsko stavbo obravnava kot nekakšen objet d’art. Prvi sloj obodne strukture predstavljajo gradbeni odri, katerim sledi povezovalni element – ogledna klančina. Ta omogoča javno spremljanje sanacije in celoten muzej spremeni v razstavni eksponat. Tretji sloj obodne strukture vsebuje začasen program, ki pripomore k okrevanju območja takoj po potresu in začrta smernice za razvoj prostora v prihodnosti. Vključuje prostore za začasno razstavljanje muzeja, hranjenje in razstavljanje v potresu poškodovanih umetniških del prebivalcev mesta, prireditveni prostor, začasne bivalne in delovne prostore za ljudi, ki imajo velik pomen na področju kulture in raziskovanja ter prostore za nemoteno delovanje gradbišča. Pester nabor programov poenoti ovoj, ki redefinira pojavnost muzeja v mestu. Intervencija s svojo začasnostjo deluje kot antipod stalnemu, ga sili k spremembi ter odpira vprašanja, ki jih arhitektura stalnega ne more.

Povezava do analiz, ki so bile podlaga za izdelavo projekta:
Tališče
Lucija Ritoša
Mestna igra
Marcel Vičič