Med oblaki

Vertikalna popotresna ureditev območja bazarja

Lovro Urbančič

mentor:  doc. Rok Žnidaršič
asistentka: asist. Katarina Čakš
demonstratorki: Astrid Magajna, Petra Čoko

Mesto same intervencije se nahaja na eni izmed najbolj prehodnih ulic v ljubljani, na Čopovi ulici, kjer se zaradi potres poruši bazar, okoliše stavbe pa ostanejo nedotaknjene. Točna lokacija projekta zavzema območje porušenega bazarja, ki ga nadomesti vertikalno poudarjen objekt.

Intervencija temelji na vertikalni zasnovi, katera dopušča minimalen izkoristek območja bazarja. Preostali del pa je hkrati namenjen razširitvi in povezavi ulice, kateremu vizualni odmik povzroči zalom fasade objekta. Vertikalnost objekta tako tudi omogoča raznorazne poglede nad mestom ter tudi na bližnji ljubljanski grad, katerega lahko opazimo na najvišjem nadstropju stavbe. 

Prostorski koncept

Programski koncept

Mesto same intervencije se nahaja na eni izmed najbolj prehodnih ulic v ljubljani, na Čopovi ulici, kjer se zaradi potres poruši bazar, okoliše stavbe pa ostanejo nedotaknjene. Točna lokacija projekta zavzema območje porušenega bazarja, ki ga nadomesti vertikalno poudarjen objekt.

Intervencija temelji na vertikalni zasnovi, katera dopušča minimalen izkoristek območja bazarja. Preostali del pa je hkrati namenjen razširitvi in povezavi ulice, kateremu vizualni odmik povzroči zalom fasade objekta. Vertikalnost objekta tako tudi omogoča raznorazne poglede nad mestom ter tudi na bližnji ljubljanski grad, katerega lahko opazimo na najvišjem nadstropju stavbe. 

Potresa ni
Klemen Žibert
Tališče
Lucija Ritoša