Gibanje z ulico

Projektna pisarna za prenovo popotresne Ljubljane kot podajšek javnega prostora Čopove ulice

Nika Zorko

mentor:  doc. Rok Žnidaršič
asistent: asist. Katarina Čakš
demonstratorki: Astrid Magajna, Petra Lukovac

Izhodišče projekta predpostavi, da se na Čopovi ulici v močnejšem potresu poruši ali trajno poškoduje večina stavb. Porušitev pomeni priložnost za vzpostavitev novega javnega prostora s programom projektne pisarne za prenovo popotresnega mesta. Na območju današnje stavbe bazarja, vzdolž Čopove ulice umestim dolg ozek volumen, ki se na dvoriščni strani mestoma razširi za potrebe predavalnice in delavniških prostorov, zamik stopnic pa ustvari občutek dinamičnega gibanja skozi stavbo. Stavba temelji na ideji notranjega prostora, ki sledi naklonu ulice in mimoidoče vabi v notranjost. Transparenten volumen ustvarja občutek zunanjega prostora, ki se iz ulice širi od pritličja v nadstropja in uporabnike vzpodbuja k interakciji z okoljem.

Pod previsnim volumnom, ki ustvarja nadstrešek in prostor za druženje obiskovalcev, nas pogled usmerja skozi vhod stavbe. Skozi razstavo v pritličju, kjer se prostor giba z naklonom ulice, pot obiskovalca popelje mimo vertikalnih komunikacij proti predavalnici. V prvem nadstropju se nahaja prostor delavnic in pisarna za vodenje projektov. Ozka povezava med programi v nadstropju omogoča vizualno povezavo s pritličjem in tako ustvarja občutek enotnega prostora, ki vabi k neobremenjeni uporabi. V zavetju volumna se ustvari park, ki se lahko neposredno poveže s predavalnico in razstavnim prostorom. Tako lahko učenje, delo in dogodki potekajo tako v notranjem kot v zunanjem prostoru.

Kreacija respiracije
Neja Stojnić
Prostor zgodb
Petra Zoubek