Revizija idej

Reinvencija stanovanjske stolpnice z zametki vertikalnega mesta

Matevž Zgonik

mentor:  doc. Rok Žnidaršič
asistentka: asist. Katarina Čakš
demonstratorki: Astrid Magajna, Petra Čoko

Intervencija je zasnovana kot vizija obravnavanega območja, ki je v obstoječem stanju reducirano na golo osnovo svoje ideje. V potresnem scenariju se preko analiz lahko predpostavi, da se obstoječa stolpnica kritično poškoduje. Z razumevanjem potresa kot priložnosti se s ponovno vertikalno potezo v prostoru vzpostavi hierarhija  in kareju ob Štefanovi ulici vrne ravnovesje. Ponovni obstoj zasukane vertikale omogoča tvorbo razigranih scenarijev v odnosu do njenega konteksta ter do toka ljudi, ki območje dnevno prečka. Intervencija je tako kot nekakšen generator socialnih stikov priložnost za umestitev poljavnega programa po njeni vertikali. 

Koncept

Programska zasnova

Stanovanjsko tkivo, ki je z intervencijo po potresu nadomeščeno, sloni na ideji povezovanja človeka s svojo neposredno okolico. Tako je s prevzemanjem kvalitet stanovanj v obstoječem objektu (vogalna lega vseh stanovanj) dosežena še interakcija volumna samega z njegovo okolico. Zaradi geometrije, ki jo zasuk volumna vpelje v prostor, se v atriju zgodi stičišče poti, ki je z željo po zagotavljanju intime spremenjen v introvertirano zeleno potezo.

Projekt funkcionira kot reimaginirani karakter urbanistične poteze, ki se s svojo strogo avtonomno, do neke mere nepravilno lego v prostoru obnaša kot generator socialnih trkov.

Povezava do analiz, ki so bile podlaga za izdelavo projekta:
Center Center
Matevž Kranjc
Nadrast
Matic Barlovič