Matične celice

Od začasnega prostora bivanja do mestne knjižmice na Južnem trgu

Rosana Arifin

mentor:  doc. Rok Žnidaršič
asistentka: asist. Katarina Čakš
demonstratorki: Astrid Magajna, Petra Čoko

Predlagana intervencija je nastala kot takojšen odziv na potencialni potres v Ljubljani. Izhaja iz dejstva, da je na obravnavanem območju kareja Južnega trga staro mestno tkivo v celoti potresno ogroženo in po katastrofi delno porušeno ter uničeno. Območje srednjeveškega kareja po obodu sestavljajo objekti, prepoznani kot nepremična kulturna dediščina, ki s svojo pojavnostjo in zgodovinskim pomenom soustvarjajo podobo mesta. Slednje je za razliko od nekvalitetnega tkiva znotraj smiselno ohranjati, v notranjosti pa z ustreznimi posegi degradirano območje regenerirati.   

 

 

V 1. fazi, nekaj mesecev po potresu, intervencija nudi materialno pomoč žrtvam v obliki začasnih bivališč, s katerimi zadošča bivalnim kapacitetam širšega območja mesta Ljubljane. S predvideno kompozicijo bivalnih volumnov, se med njimi ustvarja zvezni javni prostor kot sistem atrijev in trgov, ki s svojim pestrim dopolnilnim javnim programom ponovno osmišlja območje. Kombinacija zasebnega bivanja in javnega programa spodbuja socializacijo žrtev, vzbuja občutek kolektivnosti in ponuja kvalitetno življenje v zasilni strukturi. Prostor bivanja pa ni povsem začasen, saj je konceptualno zasnovan z vizijo o mestni knjižnici, ki ga nadomesti v 2. fazi. Začasna intervencija končno postane trajna takrat, ko se zasilne strukture utrdijo in nadgradijo. Med njih je ujet fleksibilen prostor sodobne knjižnice, ki pa s svojim mesto-tvornim programom predstavlja vez med človekom, mestom in kulturo. Arhitektura knjižnice je velikopotezna in s svojo nepredvidljivo geometrijo, členi kare ter uporabnika spodbuja k raziskovanju najrazličnejših arhitekturnih ambientov. S svojimi potezami, ki se na prvi pogled morda zdijo naključne, kaže spoštovanje do obstoječega, odgovarja na specifične robne pogoje historičnega oboda in krepi povezave med mestnimi prostori, ki obdajajo kare. Knjižnica s svojim programom in pojavnostjo kaže, kakšna bi lahko bila družba in prostor prihodnosti, obenem pa v svojem jedru še vedno nosi odtise potresa, ki je mesto pretreslo, a s tem osvobodilo prostor za neskončne priložnosti. 

 

 

 

Povezava do analiz, ki so bile podlaga za izdelavo projekta:
Tranzitor
Rok Backer
Vzpon
Sara Žunič