Prepustnica

Ad lucem – Mestna knjižnica Tivoli

Monika Kobal

mentor:  doc. Rok Žnidaršič
asistentka: asist. Katarina Čakš
demonstratorki: Astrid Magajna, Petra Čoko

Projekt obravnava urbanistično ureditev območja ob Tivolski železnici in mestno knjižnico Tivoli.

Gradnja tivolskega loka železnice (1916) in prestavitev železnice (1961), sta park in promenadno os odrezala od mesta, med gradnjo pa porušila zgodovinsko pomembne objekte in simbole kot sta na primer Jakopičev paviljon arhitekta Maksa Fabianija in Plečnikovo delo, Baldahin. Nova urbanistična ureditev zato kot izhodišče predvidi umik in poglobitev železnice, zgodovinske motive in obstoječe vzorce mesta z dodajanjem programa in reorganizacijo prometa pa poveže nazaj v funkcionalno celoto.

Tivolski spomini

Razvoj urbanizma

Podrobneje je obravnavan objekt mestne knjižnice Tivoli. Nova stavba knjižnice s svojim programom in konstrukcijo preko prečnih povezav park približa mestu. Knjižnica  postane točka srečevanja in stičišče tokov s pomočjo podzemne železniške postaje. Stavba se na umeščenost med mesto in park odziva različno, proti mestu se odpirajo definirani in specifični prostori, v park pa so terasasto obrnjeni večji volumni z manj definirano vsebino. V središče je umeščen več višinski svetlobnik s komunikacijami. V primeru potresa se lahko knjižnica zaradi svoje narave in strukture preoblikuje v odzivni center. V tem primeru se vanjo začasno preselijo najnujnejši mestni programi.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta