Tranzitor

Vzpostavitev prostorov NVO in postaje poglobljene železnice  v podhodu Tivoli

Rok Backer

mentor:  doc. Rok Žnidaršič
asistentka: asist. Katarina Čakš
demonstratorki: Astrid Magajna, Petra Čoko

Potres ponudi priložnost ponovnega premisleka in s tem možnost boljše ureditve mesta. Pojavi se ideja o poglobitvi železnice na območju parka Tivoli in z njo vprašanje o definiciji mestnega roba. S predpostavko o ohranitvi podhoda, pa se pojavi tudi vprašanje kaj je ta prostor vmes? Prostor vmes mesta in parka na vrhu in poglobljene železniške postaje na dnu. 

Asociiranje alternative z ‘undergroundom’ osmišlja oživitev Jakopičevega paviljona na način, da ‘prostor vmes’, postane prostor alternativne  kulture. Intervencija naj bi pomagala kulturi nazaj do svojega zasluženega glasu. Predstavljala naj bi prelomnico v odnosu države do kulture.  

‘Hiša’ je oblikovana kot razdrobljen obod atrija na katerega se odpira. Vsak element celote lahko deluje sam zase in s tem kaže na svoj karakter skvota. Njena fleksibilnost in pojavnost deluje v odnosu z modusom operandi uporabnikov prostora. 

 

 

Intervencija skuša s svojim programom in oblikovanjem vzpostavljati nov javni prostor. Vzpostavlja nove zunanje prireditvene in razstavne prostore, ki v odnosu s ‘krajinasto’ oblikovano streho, tvorijo parkovno površino. Prostor alternative je označen z izstopajoče oblikovanimi svetlobniki, ki poskrbijo, da alternativna kultura ni potisnjena pod zemljo, ampak je vidna in prepoznavna, na svojem mestu.  

 

 

 

Povezava do analiz, ki so bile podlaga za izdelavo projekta:
Prostor zgodb
Petra Zoubek
Matične celice
Rosana Arifin