Center Center

Popotresni hibrid na Južnem trgu

Matevž Kranjc

mentor:  doc. Rok Žnidaršič
asistentka: asist. Katarina Čakš
demonstratorki: Astrid Magajna, Petra Čoko

Intervencija je del popotresne prenove, ki se predpostavi po tem, ko Ljubljano prizadane potres. 

Nahaja se v neposrednem mestnem središču, Južni trg z bogato zgodovino arhitekturnih idej, kot so Plečnikova prenova in Podreccin hotelski kompleks. Po potresu se iz lokacije odstrani nekvalitetno in poškodovano tkivo, intervencija pa se umesti na prostor, kjer trenutno sameva nedokočnani kompleks devetka. 

Intervencija tvori novo povezavo med Čopovo ulico in karejem, hkrati pa odpira javni atrij, primeren za različne aktivnosti. 

Ime Center Center nakazuje, da gre za nov poskus vzpostavitve arhitekture s hibridnim programom, kot so to v preteklosti že (neuspešno) poskušali Center Murgle, Center Ledina itd.

Odnos do potresa

Koncept

Programsko združuje tržnico lokalnih ponudnikov, ki so bili prizadeti v potresu, coworking, kavarno, popup glalerijo, predavalnico in športne površine, ki so vertikalno nanizane po virtualnem volumnu. S pestrim programom privablja različne ciljne skupine. Predstavlja novo višinsko dominanto v mestnem prostoru. Fasada izraža situacijo, v kateri je intervencija nastala, saj zunanji skelet spominja na ruševino, ki je bila napolnjena s programom, za agregat skeleta pa se uporabi potresne ruševine. Na južnih fasadah se kompozicija nenehno spreminja s pomočjo senčil, ki jih lahko uporabniki prilagajajo glede dane vremenske razmere.

Povezava do analiz, ki so bile podlaga za izdelavo projekta:
Interverza
Matej Vodnik
Revizija idej
Matevž Zgonik