Tendom

Odpiranje prostorov in poti

Isabela Hren Čoh

mentor:  doc. Rok Žnidaršič
asistent: asist. Katarina Čakš
demonstratorki: Astrid Magajna, Petra Lukovac

Območje južnega trga v trenutnem stanju ne izkorišča svojih potencialov. Zapolnjeno  je z gostim stavbnim tkivom, prostori so v veliki meri privatizirani. Potres nam tukaj predstavlja priložnost za redefiniranje prostorov kareja in ustvarjanje novega središča dogajanja v centru Ljubljane. 

Cilj intervencije je, da se z atraktivnim javnim programom, odpiranjem poti ter dinamičnimi ambienti v kare privabi ljudi, ter z južnim trgom vzpostavi povezan javni prostor. Vzporedno se omogoči tudi različne nivoje zasebnosti za bivanjske enote in delovne prostore. Prepoznane so kvalitetne karakteristike in programi kareja, ki so izhodišča projekta.

Odnos do potresa

Volumenski koncept

Ob potresu visoke magnitude bi se velik del kareja porušil. To izkoristimo in izčistimo njegovo notranjost. Obod se ohrani ter obnovi zaradi njegove zgodovinske in kulturne vrednosti. Območje južnega trga se z mestom povezuje preko mnogih podhodov. Ko se notranjost kareja izprazni, se odpre veliko dostopov, ki so trenutno za javnost zaprti. Stavba je zasnovana tako, da osi podhodov nadaljujem ter nadgradim. S tem ustvarim razgibane prostore z različnimi ambienti. Območje tako ostane prehodno, zasebnejši programi v višjih etažah pa se z zunanjostjo povezujejo preko teras in balkonov.

Moja intervencija se nahaja v severno vzhodnem delu kareja. Stoji na trenutnem območju hotela Emonec in ob Oražnovem študentskem domu. Intervencija se direktno navezuje na obstoječe programe (študentski dom), ki se povezujejo z novim (coworking) in predstavljajo nove vire znanja in priložnosti.

Povezava do analiz, ki so bile podlaga za izdelavo projekta:
Metalmorfoza
Ian Vidic
Reciklirana vizija
Jaša Belušič