Popotresni rob

Zagotovitev nujne infrastukture na območju parka Tivoli takoj po potresu

Gašper Uršič

mentor:  doc. Rok Žnidaršič
asistent: asist. Katarina Čakš
demonstratorki: Astrid Magajna, Petra Lukovac

Na obravnavani lokaciji se takoj po potresu zagotovi nujno infrastrukturo za rehabilitacijo družbe. Na območju med mestom in parkom Tivoli se vzpostavi rob mesta, ki zadrži in prepreči postavitev zasilnih prebivališč v samem parku ter posledično prepreči urbanizacijo parka. 

Urbanistični rob mesta poteka po železnici in robu parkirišča na severu parka Tivoli. Pri postavitvi območji obdelave se ohranja in upošteva parkovno ureditev. Severno od podhoda pri Narodni galeriji se umesti javne programe, nastanitve pa se postavijo južno od podhoda, kjer so omejene z železnico in cesto ter tako ne omogočajo samoinciativne širitve osebnega prostora prebivalcev v park. 

Urbanistični koncept
Zlaganje enot

Predpostavljeni javni programi so dom za starostnike, vrtec, center za socialno pomoč, center civilne zaščite, štab civilne zaščite. Programi so izbrani po analizi nujnosti potrebe in možnosti izvedbe programov na drugih lokacijah v Ljubljani.Podrobneje se projekt posveča nastanitvenemu programu južno od podhoda. Rešitev predpostavlja izgradnjo modularnega objekta, njegov gradbeni sistem se lahko uporabi pri vzpostavitvi tudi drugim programov popotresnega roba.

Objekt je sestavljen iz bivalnih enot, ki se lahko hitro pripeljejo na lokacijo. Enote se skupaj z servisnimi enotami in konstrukcijskimi elementi sestavi v objekt, ki izkorišča maksimalne robne pogoje območja obdelave.Ponovna uporaba objekta se lahko izvede kot uporaba posameznih bivalnih enot, ki tako postanejo avtonomne ali kot postavitev celotnega objekta na drugi lokaciji.

Povezava do analiz, ki so bile podlaga za izdelavo projekta:
Zeleni hodnik
Gal Zakšek
Peskovnik
Hana Vrtovec