MAJHNE HIŠE VELIKIH TERAS

Lucija Plut

mentorici:  izr. prof. mag. Anja Planišček, doc. dr. Nika Grabar
asistentka: Mina Hiršman
demonstratorke: Klara Suša Vačovnik, Urška Cvikl, Eva Ivačič

Vrstne hiše se nahajajo nekoliko nižje od stanovanjskih blokov. Umeščene so na zahodni rob brežine platoja in s svojo zasnovo sledijo naklonu terena. Zato so oblikovane v več nadstropjih, ki se terasasto zamikajo med seboj. Tako vsako nadstropje dobi svojo teraso s pogledom na Hrastnik in okolico. Vsaka hiša ima lasten vhod in atrijski predprostor, z zamikanjem enot pa se ustvari dodatna zasebnost.

Med seboj se zamikajo trije tipi hiš. Prvi in drugi tip hiš imata dve nadstropji, zgoraj je bivalni del z vhodom in spodaj spalni del. Razlikujeta se po velikosti: prvi tip je za tričlansko gospodinjstvo in drugi za štiričlansko. Dostopi do hiš so urejeni po poteh s parkirišča oz. garažne hiše za stanovanjskimi bloki. Konstrukcija hiš je armiranobetonska v vkopanem delu in lesena nad njim. Strehe so zelene, saj se tako bolje zlijejo z naravno okolico.