DRUŽINSKE TERASE

Dina Pavlović

mentorici:  izr. prof. mag. Anja Planišček, doc. dr. Nika Grabar
asistentka: Mina Hiršman
demonstratorke: Klara Suša Vačovnik, Urška Cvikl, Eva Ivačič

V urbanistični zasnovi se hiše nahajajo na zahodnem robu parcele, na brežini, ki se spušča proti mestu. Zasnovane so kot hiše dvojčki ki sledijo naklonu terena in orientaciji v smeri vzhod-zahod. Med njimi so spuščajoče se poti, ki vodijo do vhodov in na vrhu kolesarnice. Poti tvorijo zunanjo povezovalno tkivo, ki hiše povezuje kot celoto in jih hkrati vpenja v urbanistično zasnovo. Podolgovata oblika in terasasta zasnova hiše je odgovor na sorodno oblikovane krake blokov na zgornjem delu parcele. Hkrati je odgovor na teren in orientacijo vzhod-zahod, ki omogoča kakovostno osvetlitev in panoramski pogled na Hrastnik. Teren pogojuje oblikovanje notranjosti na nivoje s poletažnim zamikom: na zahodnem delu je spuščajoči se dnevno bivalni del, na vzhodnem pa so sobe.

Notranje terase se podaljšajo navzven in omogočijo bivanje v zunanjem prostoru, z ekstenzivno ozelenitvijo streh pa se v grajeni prostor vnese nekaj narave. Hiše so zasnovane v lesu, iz plošč križno lepljenega lesa, fasado pa sestavljajo vertikalne lesene letve. Skupaj je 14 stanovanjskih enot različnih velikosti: tip S je namenjen tričlanskemu gospodinjstvu, tip M štiričlanskemu ter tip L petčlanskemu.