HRASTNIK S POGLEDOM

Stanovanja na območju Resnice – S3

Dina Pavlović, Maja Orbanić in Sara Bogičević

mentorici:  izr. prof. mag. Anja Planišček, doc. dr. Nika Grabar
asistentka: Mina Hiršman
demonstratorke: Klara Suša Vačovnik, Urška Cvikl, Eva Ivačič

Nova stanovanjska soseska z javnimi najemnimi stanovanji državnega in občinskega stanovanjskega sklada, stanovanjsko zadrugo in vrstnimi terasastimi hišami se nahaja na platoju nad nekdanjim hrastniškom rudnikom. Na vzhodni strani se nad njim dviga gričevnat teren z gozdom, medtem ko se teren na zahodni strani spusti proti mestu. Urbanistično-arhitekturna zasnova se naslanja na nekdanjo vzpetino in na to odgovarja s tremi terasastimi bloki v obliki črke H ob gozdnem robu ter vrstnmi hišami ob robu brežine na strani mesta. Hiše se spuščajo po terenu navzdol, imajo enako orientacijo kot bloki in so razdeljene v tri nize. Tako usklajena kompozicija, s stopnjujočimi se višinami, omogoča usmerjene in hkrati panoramske poglede na Hrastnik.

Bloke pod gozdom v ozadju v celoto povezuje nenavadna poteza, hibrid garažne in športne hiše. Tvorijo jo dovozna ulica, parkirišča in kolesarnice ob njej ter športna površine na strehi nad njimi in ulico. Streha parkirišč tako postane tudi tekaška steza in športno igrišče in je na koncih povezana s tekaško potjo v gozdu. Poteza ima glavni “uvoz” s ceste, ki se dvigne iz središča mesta ter dve dodatni prekinitvi med bloki. Ob njej so tudi vhodi v bloke, z vrstnimi hišami na zahodnem robu platoja pa jo povezujejo ozelenjene poti, ki omogočajo hitre dostope in intervencijo. Streha nad parkirišči je zamišljena kot potencialna skupnostna investicija stanovalcev blokov, ki bi z majhnimi finančnimi vložki lahko dobili pokrita parkirišča in hkrati dodaten zunanji prostor.

Prehod med bloki in hišami tvori odprt in prometa prost zunanji prostor, v katerem so razporejene različne dejavnosti: parkovne površine, igrišča in vrtički. Zunanji prostor je namenjen druženju, sodelovanju in sprostitvi prebivalcev, s čudovitim razgledom na Hrastnik. V smeri sever-jug teče vijugasta pot, ki tvori peš dostope do blokov in nizov hiš.

Zazidava ponuja 119 stanovanj v blokih (dva bloka z javnimi najemnimi stanovanji in eden s stanovanjsko zadrugo) in 16 vrstnih hiš za različno velika gospodinjstva.