TIHI POSEGI V OBSTOJEČE

Prenova Kompresorske postaje, Strojnice in Stare trafo postaje

Karla Pamić

mentorici:  izr. prof. mag. Anja Planišček, doc. dr. Nika Grabar
asistentka: Mina Hiršman
demonstratorke: Klara Suša Vačovnik, Urška Cvikl, Eva Ivačič

Projekt prenove poskuša poudarit kvalitete teh zanimivih zgodovinskih rudniških objektov. Izhaja iz želje po ohranitvi obstoječih prostorov v čim večji meri in minimalnih posegih za zagon “novega življenja”.

Objekt Kompresorske postaje je bil postavljen leta 1916. Zasnovan je kot dolga pritlična hala, pokrita s klasično dvokapnico. V notranjosti hale so značilni dvignjeni betonski podesti – temelji, na katerih so stali kompresorji. Cevi, betonski podesti, kompresorji in nosilci bi sicer v prostoru lahko delovali moteče, a v projektu kljub temu predvidm njihovo ohranitev in nov način uporabe. V prenovi poudarim dolgo industrijsko halo in zato predvidim rušenje predelnih sten.

Kompresorska postaja se v programskem smislu preobrazi v večnamenski prostor, ki se ga lahko uporablja za različne delavnice, predavanja, učenje in predstave. Vanj se umesti novi volumen, ki je namenjen Lutkarskemu društvu Hrastnik in je edini toplotno izoliran, kar omogoča tudi uporabo pozimi. Hala sicer ni posebej izolirana in je zato bolj v uporabi v toplejših mesecih leta.

Objekt Strojnice je bil zgrajen leta 1874 in zasnovan kot stavba z dvojno dvokapno streho. Kasneje ji je bila prizidana stavba stare trafo postaje. Projekt predvidi prenovo Strojnice v muzej rudnika Hrastnik, zato v njej ohranja obstoječo komandno kabino, kolo in kable. Objekt stare trafo postaje programsko nameni za kavarno, ki bi omogočila stalni obisk lokalnih prebivalcev in oživitev prostora.