RAZGLEDNICA

Eva Pisar Peruš

mentorici:  izr. prof. mag. Anja Planišček, doc. dr. Nika Grabar
asistentka: Mina Hiršman
demonstratorke: Klara Suša Vačovnik, Urška Cvikl, Eva Ivačič

Vrstne hiše dopolnjujejo terasasto blokovsko zazidavo in so postavljene na “valovit” rob platoja, v nize, ki se odzivajo na vrzeli med bloki v odzadju. Hiše se v nizih medsebojno zamikajo, sledijo robu platoja in tako omogočajo optimalno osvetlitev bivalnih prostorov. Za doseganje večje raznolikosti sem si zamislila tri tipe hiš v obliki črke “L”, med katerimi sta dva pritlična (za 2 in 3 člansko gospodinjstvo) in en nadstropni ( za 4-člansko gospodinjstvo). V severnem nizu se izmenjujejo vsi trije tipi, medtem ko se v južnem izmenjujeta le dva tipa hiš. Hiše imajo parkirišča ob dovozni ulici, ki sicer napaja tudi bloke. Dostopne so po poteh, ki vodijo skozi vrzeli med bloki oz. po poti, ki poteka skozi parkovno ureditev.

Vse hiše imajo manjše vrtove oz. strešne terase, ki dopolnjujejo bivanje v notranjih prostorih. “L” oblika ponudi možnost večje zasebnosti vrtov in deloma tudi teras. Vse hiše imajo jasno ločen dnevno bivalni ter spalni del, njihova konstrukcija pa omogoča prilagajanje notranje ureditev. Vsi prostori se v celoti odpirajo na zahod in jug, kar nudi dobro osvetlitev ter prelepe razglede na Hrastnik. Hiše so v celoti grajene iz križno lepljenega lesa, fasado pa sestavljajo vertikalne lesene deske.