OD IGRE DO UMETNOSTI

Prenova Mlakarjeve hiše in novogradnja Centra za šolsko in obšolsko dejavnost ter Umetniške rezidence

Marijana Kremenović

mentorici:  izr. prof. mag. Anja Planišček, doc. dr. Nika Grabar
asistentka: Mina Hiršman
demonstratorke: Klara Suša Vačovnik, Urška Cvikl, Eva Ivačič

Problem zapuščanja manjših krajev mlade populacije v Sloveniji je vedno večji. Vedno več mladih se seli v večje kraje ali v samo prestolnico zaradi ekonomskih, družbenih in izobraževalnih razlogov, kar je tudi problem v Hrastniku. Da bi oživeli mesto Hrastnik in privabili mlade je potrebno v mesto vpeljati nove programe, ponuditi nove prostore, delovna mesta in stanovanja s katerimi bi imeli boljše bivanjske pogoje. Za oživitev mesta sem na bmočju Mlakarjeve hiše predvidela prenovo obstoječe stavbe in ji dodala novi, v kateri so programi za otroke, umetnike, obiskovalce in tudi za domačine. Polovico Mlakarjeve hiše namenim za muzej, v preostali dve stanovanji pa umestim iInfo točko, muzejsko trgovino ter prostor za občasne razstave.

Pod Mlakarjevo hišo sta umeščeni dve novi, medsebojno povezani stavbi. Daljša je namenjena Centru šolskih in obšolskih dejavnosti, v katerem program “šole v naravi” zamenja “šola v rudniku”. V stavbi so prenočišča za šolarje, ki v času šole ali počitnic obiščejo Hrastnik in spoznavajo zgodovino rudarstva. Krajša stavba je namenjena programu umetniških rezidenc, ki bi ponudil prostor za bivanje in delo vabljenim umetnikom. Ti bi v sklopu rezidence ustvarili dela za umestitev v različne javne prostore Hrastnika. Novi stavbi sledita obrisom stanovanjskih stavb nekdanje rudarske kolonije in se medsebojno povezujeta s “pokritimi terasami”. Slednje se odzivajo na tTeren v naklonu in iz zunanjosti prehajajo v notranjost stavb. Stavbi sta sicer podolgovati in volumensko prilagojeni Mlakarjevi hiši. Njuna prostorska zasnova gradi na vstavljanu celic s spalnimi prostori za otroke oz. bivanjskih celic za umetnike. Na vrhu celic so prostori za igro, ustvarjanje, delo in druženje. Novi stavbi in Mlakarjeva hiša so povezani z terasami, na katerih je velik trg za igro, druženje, delavnice,..