STANOVANJA Z ZELENIMI VRTOVI

Mia Čebulj

mentorici:  izr. prof. mag. Anja Planišček, doc. dr. Nika Grabar
asistentka: Mina Hiršman
demonstratorke: Klara Suša Vačovnik, Urška Cvikl, Eva Ivačič

Ideja urbanistično-arhitekturne zasnove izhaja iz terena obstoječe lokacije. Stanovanjsko zazidavo sestavljajo trije bloki, ki se odzivajo na teren za njimi, ter vrstne pritlične hiške, ki so pomaknjene na skrajno drugo stran platoja. S takšno razporeditvijo stavb je omogočen visok faktor zelenih površin na lokaciji. Zelenje prehaja med bloki na parkovno območje in se razširi naprej na terase. Zasnovan objekt združuje tipologijo hiše z vrtom in bloka, specifično zanj pa je, da predstavlja Sestavljajo ga dvostransko orientirana stanovanja, ki so jim na JZ strani dodani zeleni vrtovi s pogledom na Hrastnik, na drugi strani pa je dodan gank in predstavlja osrednjo komunikacijsko pot. Terase z vrtovi so delno pokrite, kar omogoča njihovo uporabo v vseh letnih časih, zazelenitev teras in strehe pa nudi boljšo klimatsko odzivnost.

Dostop na lokacijo je omogočen za bloki, kjer je vhod v garažo, ki je v pritličju in je delno odprta. Na zahodni strani bloka v pritličju sta tudi kavarna in kolesarnica. Nad garažo je šest nadstropji, ki vsebujejo stanovanjske enote ter po en skupni prostor pri komunikacijskem jedru. V petem in šestem nadstropju sta odvzeta dva volumna stanovanj. Tam se pojavi velika skupna terasa namenjena vsem stanovalcem.