PROJEKT OAZA

Jure Bevc in Urh Hudoklin

mentor:  prof. mag. Tadej Glažar, uni. dipl. inž. arh. MA(BIA)
asistent: asist. Jure Henigsman, mag. inž. arh.
demonstrator: Žan Ketiš

Pri projektu sva se ukvarjala s po potresno sanacijo območja cerkve Sv. Jožefa. Glavno vodilo za razvoj projekta je bilo kreiranje javnih zelenih površin in pa analize poti uporabnikov čez obravnavano območje, ki so formirale sam zeleni in grajeni prostor. Na območju pa se nahaja tudi Plečnikov dom za duhovne vaje, pri katerem se po potresu izvede rekonstrukcijo fasade v prvotno stanje in se ga uporabi kot prostore za stanovanja namenjena tujim študentom na izmenjavi. Zaradi bližine vseh izobraževalnih ustanov na območju sva se odločila, da zasnujeva objekt, ki ga bojo lahko dijaki, študenti in ostali koristili izven šolskega programa. Objekt kjer se bojo lahko družili, učili in opravljali športne dejavnosti. Prostor, ki je namenjen vsem generacijam in predstavlja generator življenja na tem območju. Seveda sakralnega pomena tega prostora nisva zanemarila in sva poleg Plečnikovega objekta umestila kapelico, ki služi kot poklon sakralni arhitekturi. Ključen del projekta pa je tudi park. Cilj kreiranja parka in objekta je bil zabrisati meje zelenega in grajenega, zato se zelenje iz parka po stenah javnega in prehodnega pritličja prenaša iz parka v notranjost objekta kjer so v zgornje etaže ponesejo zeleni atriji.

Koncept
Aksonometrija
Tloris strehe
Situacija
Tloris Pritličja
Tloris 1. etaže
Tloris 2. etaže
Prerez
Fasadni pas
Pogled iz trga
Pogled iz parka
Pogled na atrij
Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta