HOST – A

Mark Gregori

mentor:  prof. mag. Tadej Glažar, uni. dipl. inž. arh. MA(BIA)
asistent: asist. Jure Henigsman, mag. inž. arh.
demonstrator: Žan Ketiš

Za oblikovanje stavbne plombe smo si sprva določili uporabnika objekta. Tako sem svoj projekt namenil osebi z Disociativno motnjo identitete. Uporabnik tako namesto ene osebe predstavlja večjo skupino ljudi.
Navdih in s tem osebnosti fikcijske osebe Kevina Wendella Crumbla, sem prevzel iz filma M. Night Shyamalana Split.
Razvoj bolezni se pri posameznikih razlikuje, večini skupna pa je t.i. Host osebnost. Gre za osebnost, ki prevlada nad drugimi in je lahko prisotna večino časa, druge pa med seboj povezuje.
Z idejo povezovanja sem tako zastavil objekt, ki se ustavi v prostor okoli že obstoječega drevesa, ki služi kot host osebnost. Vsaka osebnost dobi svoje nadstropje z javnimi površinami okoli drevesa. Pritličje in prvo nadstropje sta v javni uporabi in sta v mojem primeru namenjena osebnemu psihoterapevtu uporabnika.
Ker se med seboj uporabniki razlikujejo, se razlikuje tudi ureditev prostora. Pomembni so predvsem individualni pogledi na drevo iz prostorov, kjer se uporabniki zadržujejo največkrat, npr. povezava dnevna soba- drevo, pisarna-drevo, itd.
Vseeno je objekt namenjen le eni osebi, zato celotni objekt pokrijem in s fasado ponovno vzpostavim sprva volumenski značaj objekta.

Schwarzplan
Situacija
Koncept volumna
Maketa
Maketa
Tlorisi
Vzhodna fasada
Severna fasada
Prerez A-A
Vizualizacija
Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta