PROJEKT A

Dora Gabrijel

mentor:  prof. mag. Tadej Glažar, uni. dipl. inž. arh. MA(BIA)
asistent: asist. Jure Henigsman, mag. inž. arh.
demonstrator: Žan Ketiš

Obravnavano obmocje se nahaja v Poljanah, oziroma na severovzhodnem delu Ljubljane. Na obmocju so prisotne vecstanovanjske vile, dijaöki dom in poslovni objekt. Trenutna zazidava prostora ne izkoriöca potenciala lokacije, bliûine starega mestnega jedra in odnosa do ringa. Strnjena zazidava je zasnovana tako da posnema obliko parcele, oblikovanje stavba se podredi sprehajalnim potem. Poti in javne povröine so del vecjega sistema ki povezuje sever in jug obmocja, ter delno tudi tako vzhodni del z zahodnim. Promenada na skrajnem zahodu kreira zeleni karakter, povezovanje z naravo in rekreacijo. Sredinska pot poteka med stavbami in ustvarja zanimive urbane ambiente in trge. Zasnovan je kot sistem javnih odprtih povröin, in vsebuje vodne elemente, otroöko igrice in povröine ki se uporabljajo za razstavne prostore in prostore namenjene delavnicam. Zahodna pot ponuja razlicne dejavnosti in programske vsebine, ampak predstavlja locevalno bariero med prometno cesto in odprtimi javnimi povröinami.
V pritlicju objekta se nahaja javni program, zgornje etaûe so namenjene poslovnim prostorom in v mansardi so stanovanja. Stavba je zasnovana tako da se v samem srediöcu nahajajo jedra in sanitarni prostori, medtem ko so ostali prostori v objektu fleksibilni in se prilagajajo potrebama uporabnikov. Pritlicje je razdeljeno na tri dele, oziroma prostore namenjene restavraciji in baru, ordinacijo za zobozdravnika in za vecnamenske prostore namenjene umetnikom. Vsebuje ločene vhode za stanovanjski in poslovni del.

Fotografije
Koncept
Tipičen tloris
Situacija
Prerez
Prerez
Konstrukcija
Program
Ambient
Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta