A (R) TRIJ

Teja Kranjec

mentor:  prof. mag. Tadej Glažar, uni. dipl. inž. arh. MA(BIA)
asistent: asist. Jure Henigsman, mag. inž. arh.
demonstrator: Žan Ketiš

Potres je naravna katastrofa, ki s kaosom prinaša za številne nove začetke. Tega bi bil deležen sam vogal Roške in Streliške ceste, ki je potreben temeljite prenove. Sam urbanizem ob Roški cesti sestoji iz slabo povezanih stanovanjskih stavb, ki ne izkoriščajo svojega položaja ob Ljubljanskem prometnem ringu. Celotno območje se poveže z zeleno promenado, medtem ko se na območju stolpnic ob Streliški razcepi na pot, ki vodi do novih prometnih povezav in igrišč. V primeru potresa 8. stopnje bi od petih stolpnic bilo z utrditvijo možno rešiti le eno od njih. Tukaj nastopi priložnost izgradnje novih in kvalitetnejših stanovanj na tej lokaciji. Karejska zazidava z zelenimi atriji, javnim programom in stanovanji. Stanovanjski kompleks v eni polovici sestavljajo prebivališča, medtem ko se na drugi pojavijo prostori za druženje. Dve stavbi imata nadkriti atrij, kar jima daje boljšo možnost naravnega prezračevanja in ogrevanja same stavbe, hkrati pa atrij deluje kot razstavni prostor. Med skupnimi prostori bi bili določeni namenjeni tudi lokalnim umetnikom, ki so v zadnjem času bili prikrajšani za prostore ustvarjanja.

Koncept postavitve
Koncept
Situacija
Tloris pritličja
Tloris etaže
Prerez A-A
Prerez B-B
Pogled iz Streliške ulice
Vizualizacija kompleksov
Pogled na atrij
Vizualizacija interierja
Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta