ZELENA OS

Žan Križnar in Gašper Krivec

mentor:  prof. mag. Tadej Glažar, uni. dipl. inž. arh. MA(BIA)
asistent: asist. Jure Henigsman, mag. inž. arh.
demonstrator: Žan Ketiš

Pri seminarju Glaûar smo se ukvarjali s potresno tematiko na obmocju Poljan v Ljubljani. Eden izmed popotresnih problemov je bil nadaljnje öolanje dijakov na tem obmocju, saj imata dve izmed srednjih öol, SUAä in SäFKZ slabo protipotresno zasnovo in bi se po vsej verjetnosti v vecji meri podrle.
V najinem projektu se problema lotiva preventivno in v prvi fazi, torej pred potresom, poruöiva stara öolska objekta. Na mestu obstojece srednje öole za farmacijo in kozmetiko SäFKZ postaviva tri lesene potresno varne objekte z okvirno konstrukcijo. Etaûna konstrukcija je lahka in se hkrati obeöa na lesene okvirje in nosi preko betonskega jedra. Razmaki med okvirji so zastekljeni, sami nosilci pa sencijo notranjost.
Zemljemersko ulico in Poljansko cesto poveûeva v smeri JZ ñ SV z zeleno osjo, v horizontalni smeri pa potegneva novi promenadi preko Plecnikovega vrta na Prelovökovi, katerega odpreva za javnost in drugo mimo äportne dvorane Poljane. Na celotnem obmocju posega urediva zeleni kampus za dijake in ötudente s sistemom kolesarnic postavljenih na pomembnejöih tockah. Kolesarnice, tribuno na stadionu in zunanjo restavracijo oblikujeva po prej omenjenemu konceptu lesenih okvirjev.

Morfologija
Koncept
Situacija
Tloris kleti
Tloris pritličja
Tloris 1. etaže
Tloris 2. etaže
Tloris 3. etaže
Tloris 4. etaže
Vizualizacija
Vizualizacija
Vizualizacija
Maketa
Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta