CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE MAS

Manja Kavčič

mentor:  prof. mag. Tadej Glažar, uni. dipl. inž. arh. MA(BIA)
asistent: asist. Jure Henigsman, mag. inž. arh.
demonstrator: Žan Ketiš
Koncept
Situacija
Tloris kleti
Tloris 1. etaže
Tloris 3. etaže
Maketa
Maketa
Maketa
Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta