ZAPOR UPRAVNO SREDIŠČE

Luka Šimičić

mentor:  prof. mag. Tadej Glažar, uni. dipl. inž. arh. MA(BIA)
asistent: asist. Jure Henigsman, mag. inž. arh.
demonstrator: Žan Ketiš

Lokacija seminarskega projekta se nahaja na vzhodnem delu Poljan. Programsko lokacijo definira več poslovnih objektov in zavod za prestajanje zaporne kazni. Zaradi obstoječega programa je večji del obravnavanega območja trenutno nedostopen javnosti ambientalno neprijeten zato je območje tranzitno in ne končna destinacija ljudi v mestu.
Koncept razvoja celotnega območja izhaja iz ideje nevidnega zapora, ki je integriran v javni prostor. Skozi to nalogo sem iskal rešitev s katero bi izboljšal bivalne prostore in varnostne pogoje ljudi, ki prestajajo zaporno kazen in istočasno kreiral prijeten in kakovosten javen prostor. Nevidni zapor to dosega z odmikom od tal in s tem da se integrira v javni program. Na ta način omogoča svobodno gibanje v prostoru ter njegovo obzidje postane javni program upravnega središča. Z projektom se izčisti celotno območje in rušitev objektov prostoru prinese nove zelene površine, ki formirajo dvorišče upravnem središču.
Novi zapor je organiziran tako da sledi navadam svobodnega človeka, kar v tem primeru predstavlja sistematično spreminjanje prostorov v različnih obdobjih dneva glede na njihov program. Vsaka skupina prostorov je organizirana v enem od štirih načrtovanih objektih. Vsi prostori zapora so obdani s kareji programa upravnega središča. Kareji omogočajo popolno ukinitev tradicionalnega omejevanja zapornikov z visokimi zidovi in ograjami.

Programska shema
Koncept
Analiza območja
Razvoj območja
Situacija
Tloris pritličja
Tloris 2. etaže
Tloris strehe
Prerez
Ambient
Ambient
Ambient
Ambient
Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta