UTOPIJA 21. STOLETJA

Miha Jereb in Tia Kojter

mentor:  prof. mag. Tadej Glažar, uni. dipl. inž. arh. MA(BIA)
asistent: asist. Jure Henigsman, mag. inž. arh.
demonstrator: Žan Ketiš

Obravnavano območje se nahaja na severni stran Poljan, ki je obdan s Poljansko cesto na severu in Zarnikovo ulico na vzhodu. Stavbe, ki obdajajo kare so večinoma stanovanjske, nekatere pa imajo tudi poslovna pritličja. V notranjosti kareja se trenutno nahajajo garaže, ki zavzamejo veliko površine in degradirajo prostor. Kare sicer vsebuje nekaj zelenih površin, a so po večini majhni in zasebni vrtovi nekaterih stanovalcev.
Ob potresu bi bile garaže in ena izmed stavb na zahodni strani kareja huje poškodovane, zato sva se odločila, da jih odstraniva še pred potresom.Ostale stavbe bi povezala s hodniki, ki bi pripomogli k boljši trdnosti kareja, hkrati pa nudijo tudi zunanje površine za druženje prebivalcem in povezujejo celotni kare v skupnost. Za nadomestilo podrtih stavb bi na vrhu obstoječih naredila parazit, ki bi sledil ritmu spodnjih fasad. Na območju se nahaja veliko izobraževalnih inštitucij, zato sva se odločila zgraditi tudi študentski dom, ki ga obdaja zeleni park. Pritličje je poljavno, zgornja nadstropja pa so namenjena bivanju študentov. Pred študentskim domom pa se oblikuje trg, ki vabi zunanje obiskovalce v notranjost kareja.
Podre se tudi stavba na severu in tako poveževa Zarnikovo ulico s Poljansko cesto.

Situacija
Koncept
Koncept
Koncept
Vizualizacija
Vizualizacija
Aksonometrija
Hodniki
Hodniki
Fasada
Prerez A-A
Prerez B-B
Slike makete
Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta