ŠTUDENTSKI DOM V ZELENJU GRAJSKEGA GRIČA

Petar Berton

mentor:  prof. mag. Tadej Glažar, uni. dipl. inž. arh. MA(BIA)
asistent: asist. Jure Henigsman, mag. inž. arh.
demonstrator: Žan Ketiš

Lokacija seminarskega projekta se nahaja na jugozahodnem delu Poljana, v križišču Roške in Streliške ulice, na pobočju Grajskega griča. Zaradi neprimerenega terena je ob Streliški le nekaj stavb, ki služijo kot ovira zelenju hriba. Ne obstajajo javni prostori, pa tudi ustreznega dostopa za pešce iz središča Poljana na hrib ni.
Koncept razvoja prostorskega nacrtovanja, pa tudi same stavbe, se je razvil iz ideje povezovanja poljanskega obmocja z zelenjem Grajskega grica. Z postavitvijo nivoja objekta na pobocje terena z odprtim prostorom pred seboj se odpre prostor za zbiranje, druûenje, pa tudi pot na hrib, ki je integrirana v samo stavbo. Dodatno ozelenitev streh objekta, pa tudi osrednjih pobocij, daje vtis, da je stavba pravzaprav del hriba, kar ji daje dinamiko gibanja.
Glede programa samega objekta pa s postavitvijo ötudentskega doma v taköen poljavni sistem, s ötevilnimi odprtimi in skupnimi prostori, spodbuja dodatno socialno integracijo, kar je zelo pomembno za mlade same.V pritlicju so javni in poljavni prostori, ki so v drugih nadstropjih povezani z bivalnimi enotami in skupnimi prostori, zakopanimi v tleh. Na vrhu imamo velik skupni prostor, ki je odprt, ali zaprt, odvisno od sezone. Koncept bivale enote z dnevno sobo in kuhinjo gleda na javni hodnik, sobe pa so postavitvljene v zadnji, zasebni del, ki je öe dodatno poudarjajen z premicnimi lesenimi ploöcami.

Obstoječa situacija
Koncept
Situacija
Tloris pritličja
Tloris 1. etaže
Tloris 2. etaže
Tloris 3. etaže
Tipologija sob
Prerez A-A
Fasadni pas
Pogled iz ulice
Pogled na teraso
Skupni prostori
Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta