KOMPOZIT

Nika Guček

mentor:  prof. mag. Tadej Glažar, uni. dipl. inž. arh. MA(BIA)
asistent: asist. Jure Henigsman, mag. inž. arh.
demonstrator: Žan Ketiš

Vila se nahaja na Zemljemerski ulici v Ljubljani. Cilj naloge je ustvariti dodatek k hiši, ki bi pripomogel k večji stabilnosti v primeru potresa. Koncept temelji na odstranjevanju manj kvalitetnih, obstoječih prizidkov in dodajanju novih, kvalitetnejših. Gre za zlaganje dveh kubusov, ki vilo objameta in ji tako omogočata dodatno oporo in stabilizacijo. Stanovanji sta snovani tako, da sta zasebni in javni del stanovanja ločena. Iz tega razloga imata stanovanji tudi dva vhoda. Enega v že obstoječ objekt, kjer se nahajajo spalni prostori in drugega v prizidek, kjer se nahajajo skupni prostori. Komunikacije se nahajajo v obstoječem delu objekta in so skupne obema uporabnikoma. Kubusa sta postavljena tako, da sta čez dan dovolj osvetljena z naravno svetlobo. Celo stenska okna na južni fasadi, omogočajo pretok svetlobe v prostore, kjer se ljudje zadržujejo največ časa.

Schwarzplan
Zahodna fasada
Prerez B-B
Južna fasada
Prerez A-A
Tloris pritličja
Tloris nadstropja
Vizualizacija
Vizualizacija
Vizualizacija
Vizualizacija
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta