ŠOLA IN REHABILITACIJSKI CENTER ZA OTROKE Z AVTIZMOM

Jakob Marič

mentor:  prof. mag. Tadej Glažar, uni. dipl. inž. arh. MA(BIA)
asistent: asist. Jure Henigsman, mag. inž. arh.
demonstrator: Žan Ketiš
Situacija – obstoječe / novo
Koncept
Situacija
Tloris pritličja
Tloris kleti
Vzdolžni prerez
Fasadani pas
Pogled iz Streliške ulice
Maketa
Maketa
Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta