ARHEOLOŠKI PARK SALONA

teoretična izhodišča za diplomsko nalogo

PETAR BAKAŠUN

mentor:  prof. mag. Tadej Glažar, uni. dipl. inž. arh. MA(BIA)
asistent: asist. Jure Henigsman, mag. inž. arh.