VILA ČIRA ČARA

Ela Grasselli

mentor:  prof. mag. Tadej Glažar, uni. dipl. inž. arh. MA(BIA)
asistent: asist. Jure Henigsman, mag. inž. arh.
demonstrator: Žan Ketiš

Navade so sprva pajčevine, nato pa žične vrvi. (španski pregovor)
Pri projektu sem obravnavala vilo na Zarnikovi ulici 15. Želela sem jo protipotresno utrditi na način, da bi s tem tudi izboljšala kvaliteto življenja na parceli, pri čemer bi ohranila vrt. Ta je za trenutne prebivalce zelo pomemben, obenem pa nadaljuje zgodbo sosednje Plečnikove ureditve vrta ob Prelovškovi vili.
Programsko sem objekt namenila glasbenikom. V vili sem poleg obstoječih stanovanj v zgornjih etažah omogočila še naselitev stanovanja v kleti – na južni strani sem z majhnim izkopom in namestitvijo velikih oken vanjo dopustila večji prodor svetlobe.
Ker pa ta izkop obstoječo vilo kot samo oslabi, sem na medetažne plošče vpela stabilizacijske kable, ki objekt zasidrajo s pomočjo vkopanih betonskih kubusov. Preplet teh kablov na vrtu ustvarja tudi nove prostore.
Vkopani kubusi predstavljajo živečim glasbenikom celice za vajo inštrumentov. Njihova kompozicija omogoča povezavo prostorov v skupne ali individualne vadbene sobe. Akustično so izboljšani z naklonom streh pod 7 stopinjami, v notranjosti pa tudi v ta namen sanirani proti nevšečnostim šuma in odboja. Zvok ter zunanje motilce prav tako dobro vpija vkopanost v zemljino in omogoča nemoteno vajo. Na severu sem en kubus namenila še kolesarnici.

Schwarzplan
Situacija
Program
Tloris
Prerez A
Prerez B
Ambient
Ambient
Ambient
Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta