MED VALOVI

Ema Pavešić in Zala Koščak

mentor:  prof. mag. Tadej Glažar, uni. dipl. inž. arh. MA(BIA)
asistent: asist. Jure Henigsman, mag. inž. arh.
demonstrator: Žan Ketiš

aradi zanemarjanja kulturne dediščine in ne-vlaganja v (pred)potresno zaščito, so naše analize pokazale, da bo garaža arhitekta Savina Severja, ki stoji na Ambroževem trgu, v primeru potresa porušena. Na njenem mestu zgradiva dom za mlade in medicinsko knjižnico.
Pred potresom obnoviva Palačo Cukrarne in jo povišava do predvidene višine novega objekta. Ruševine, ki nastanejo v potresu, uporabiva za oblikovanje terena, s čimer poveževa Ambrožev trg z zavarovanim Plečnikovim parkom. V fazi po potresu z dolgim in ozkim objektom ob Roški cesti nadaljujeva urbanistično potezo Roške ceste in Palačo poveževa s križiščem Roške in Poljanske ceste. Stavba varuje Ambrožev park pred hrupom. Na vzhodni strani vzpostaviva drevored, ki pomaga ščititi pred hrupom in še dodatno poudari novo nastalo potezo Roške ceste. Objekt ima prehodno javno pritličje, v štirih nadstropjih pa se nahajajo stanovanja za mlade po zaključku študija in umetniški ateljeji. Na južni in severni strani sta skupni kuhinji. Na vzhodni strani je dodan pas komunikacij in pa večji odprt prostor, ki deluje kot skupna dnevna soba stanovalcev. Poleg prehajanja in zadrževanja, je v tem pasu tudi razstava del, ustvarjenih v ateljejih.
Na zahodni strani doma za mlade zgradiva podzemno knjižnico. Streho knjižnice tvorijo prednapeti betonski “valovi”, ki so pohodni in tako nad knjižnico tvorijo zanimiv odprt javni prostor. Valovi se izmenjujoče spuščajo in dvigajo, s čimer je prostor pod njimi dobro osvetljen. Z umikom servisov knjižnice na stran, dobimo velik odprt prostor na sredini, ki je fleksibilen v svoji namembnosti in bi lahko v primeru potresa služil kot prostor za namestitev postelj ali administrativni center, od koder bi lahko organizirali odpravljanje posledic potresa.

Faznost
Koncept
Situacija
Tlorisi
Dom za mlade
Tipologija sob
Knjižnica
Prerez B-B
Materializacija
Pogledi
Maketa
Vizualizacije
Vizualizacije
Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta