NOETOVA BARKA

Pia Gerbec in Ela Grasselli

mentor:  prof. mag. Tadej Glažar, uni. dipl. inž. arh. MA(BIA)
asistent: asist. Jure Henigsman, mag. inž. arh.
demonstrator: Žan Ketiš

Koncept je zasnovan na temeljih preproste uporabe in hitre postavitve, ki pa še vedno omogoča kakovostno bivanje ter zasebnost v težkih razmerah. Celotno ureditev lahko postavimo zgolj s
spajanjem preprostih odpadnih lesenih desk, ki jih dobimo od podrtih okoliških objektov, in napenjanjem platna.

Čeprav potrese običajno povezujemo z uničenjem, sva skozi rešitev želeli opomniti na drugo plat katastrofe. Prevod oktagonalne oblike iz cerkvene strehe v skupne prostore predstavlja odpiranje novih možnosti za preureditev bivalnega okolja ter nadaljevanje življenja po
uničenju.

K skupnim oktagonalnim prostorom sva pripeli kocke, ki nudijo zasebnost za spanje, v vsako pa lahko namestimo do štiri ljudi. V skupaj 46 spalnih modulih bi tako lahko omogočili prenočišče 184 ljudem, številko pa bi bilo mogoče še povečati s širjenjem na območje cerkve po odstranitvi ruševin.

Mrežasto strukturo bivalnega dela na obeh straneh ob cestah zaključujejo bolj strnjeni servisni objekti, kot so skupne sanitarije s tuši, razdelilnica hrane in začasna ambulanta.

Nad začasnimi bivališči je napeta jadrna streha, ki preprečuje nastajanje blata na prehodih med objekti in slednje ščiti pred vremenskimi vplivi. Pod njo se na prehodu skupin bivalnih enot ustvari javni prostor namenjen združevanju ljudi, s čimer sva želeli spodbuditi prizadete k deljenju osebnih stisk in medsebojni čustveni podpori, ki jo v težkih situacijah še kako potrebujemo.

Situacija
Aksonometrija
Prerez
Ambienti
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta