PROJEKT DOTIK

Ana Jež in Mojca Kajzer

mentor:  prof. mag. Tadej Glažar, uni. dipl. inž. arh. MA(BIA)
asistent: asist. Jure Henigsman, mag. inž. arh.
demonstrator: Žan Ketiš

Obravnavana lokacija se nahaja na Poljanah zraven Gimanzije Poljane. Je na križišču Ulice talcev in Strossmayerjevo ulico. Na lokaciji stoji spomeniško zavarovana vila iz začetka 20. Stoletja. V njej deluje vrtec Pod Gradom – enota Poljane, ki je sestavljeni iz štirih oddelkov in ima veliko igrišče. Vila bi se ob potresu poškodovala in bi bila neprimerna kot vrtec.
Preventivno sva objekt sanirali in konstrukcijsko ojačali. Medetažne lesene tramove sva s sidranjem konstrukcijsko ojačale. Stene sva obbetonirale, kletne prostore pa injektirale.
Po prenovi sva vili spremenile namembnost. Klet še vedno predstavlja servisne prostore vrtca, saj se v njej nahaja kuhinja, pralnica, garderoba in sanitarije za zaposlene v vrtcu. V visokem pritličju sva dve igralnici spremenili v večnamenski sobi za druženje krajanov Poljan. Ostale sobe so namenjene tajništvu in skupinskem prostoru za pedagoge. V prvem nadstropju pa se po novem nahajajo senzorični prostori za majhne otroke in otoke z avtiszmom, ki spoznavajo svet preko svojih čutil.
Senzorični prostori predstavljajo pot spoznavanja sveta skozi posamezna čutila. V prvi sobi se otroci spopadejo z ravnitežjem in gravitacijo, kjer si svojo stabilizacijo krepijo s pestrim naborom gugalnic. Prehod v nasledno sobo je mogoč po svetlobnem mostu, kjer se otroci igrajo z različnimi svetlobnimi učinki. V tretji sobi pa otroci lahko zaplavajo v bazen žogic. Otrokom pot do zaključka popotovanja prerečuje le še labirint dotikov, katerega sestavljajo različne teksture. Zadnja soba je mehka soba, v kateri lahko otroci sprostijo vse svoje dvome in skrbi.
Obstoječa vila bo takoj po potresu neprimerna za obratovanje vrtca, zat ose je zasnovala še začasna enota. Zasnovana je pravilne geometrijeke oblike z nosilnim jedrom,v katerem je kopalnica. obod pa sestavljata dve igralnici.Enota je zgrajena iz montažnih lesenih elementov, primerna za hitro gradnjo. Objekt je zasnovan tudi tako da ni vezan na nobeno lokacijo, glavni namen je zagotoviti varstvo otrok takoj po potresu.

Obstoječa situacija
Zahodna fasada
Južna fasada
Prerez A-A
Prerez B-B
Prerez C-C
Tloris obstoječe vile
Programska shema
Shema poti
Senzorični prostori
Začasne enote_tloris
Začasne enote_prerez
Začasne enote_fasada
Shema sestavljanja
Shema lokacij
Maketa
Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta