P – 350

Jan Korent in Filip Bavcon

mentor:  prof. mag. Tadej Glažar, uni. dipl. inž. arh. MA(BIA)
asistent: asist. Jure Henigsman, mag. inž. arh.
demonstrator: Žan Ketiš

Letos smo se pri seminarju Glažar ukvarjali s potresno tematiko v Ljubljani. Eden izmed največjih problemov ob potresu je stanovanjska kriza. Na najinem področju se podrejo kar trije bloki. Sam projekt se nahaja med Poljansko in Streliško ulico, na severu pa stoji nasproti Plečnikovega Peglezna. Ideja projekta sloni na boljši kakovosti življenja, saj je bistvo v tem, da se v mestni predel, ki je večinoma iz asfalta in betona, vnese čimveč kakovostnejših zelenih površin, hkrati pa nadgradi in poveča stanovanjske površine. Pritličje je namenjeno javnemu življenju (pisarne), zgornji del, ki je ločen, pa je namenjen zasebnemu življenju. Notranje dvorišče pa združuje obe veji življenja, saj ponuja medgeneracijsko druženje in sprostitev. Zato se tu nahajajo kavarne z veliko sedalne površine. Dostop do dvorišča je omogočen iz vseh  strani, saj so prehodi zelo pomembni za pretok ljudi. Pritličje večinoma ostane enako, le ojačamo ga z betonom in izpraznimo, da nastane odprt javni prostor. Nad tem prostorom pa visijo  pisarne. Večje spremembe so vidne na strehi, saj jo podremo in stavbo nadzidamo z lesenimi stanovanjskimi moduli, ki so oblečeni v črno kovino.
Tudi dvorišče je bolj odprto in prijazno ter dostopno ljudem z vseh strani. Na jugu pa nastanejo trije novi leseni stanovanjski bloki, ki nadomestijo porušene bloke v potresu.

Koncept
Zelene površine
Situacija pritličja
Situacija nadstropja
Tloris stanovanja
Prerez A
Prerez B
Fasade južnih blokov
Tloris stanovanja bloki
Vizualizacija kompleksa
Vizualizacija notranjega dvorišča
Vizualizacija interierja
Vizualizacija interierja
Vizualizacija južnega dela
Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta