HIŠA PISATELJA

Anton Jakob Bonča

mentor:  izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski
asistent: asist. dr. Tomaž Berčič in asist. dr. Andrej Mahovič
demonstrator: Jan Bezjak

Ker pisatelj za svoje delo potrebuje veliko domišljije in kreativnosti, je tudi njegova hiša temu primerno taka. Hiša stoji na dveh nosilcih nad kanalom kakor most. Dominanten element kompozicije pa je tudi četrtina kupole, ki ščiti teraso pred močnim soncem. 

Načrt pritličja
Načrt 1. nadstropja
Načrt 2. nadstopja
Načrt strehe
Diagram
Slika makete
Slika 3
Žični 3D model
Slika makete
Slika makete
Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta