NOGOMETNA TRIBUNA

Kristina Kališnik

mentor:  izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski
asistent: asist. dr. Tomaž Berčič in asist. dr. Andrej Mahovič
demonstrator: Jan Bezjak

Predlagana rešitev je sestavljena iz predprostora (trga), tribune in nogometnega igrišča. Predprostor (trg) zaključuje nedefinirano glavno mestno os Nove Gorice. Tribuna je hkrati servisni del igrišča, ločuje nogometno igrišče od ostalega prostora in je vstopna točka zelenega, rekreativnega območja.

Digram zasnove
Vizualizacija
Vizualizacija
Vizualizacija
INFEKCIJSKA KLINIKA
Tea Berljavec
OSNOVNA ŠOLA V ČASU EPIDEMIJE
Matija Juranović