HIŠA FILOZOFA

Sara Berlič

mentor:  izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski
asistent: asist. dr. Tomaž Berčič in asist. dr. Andrej Mahovič
demonstrator: Jan Bezjak

Obod hiše je v celoti zastekljen in je prehod med notranjim in zunanjim prostorom. Arhitektura izraža značaj filozofa predvsem s svojo lokacijo, ki je oddaljena od vsakdanjega vrveža, in pohištvom, ki je obsega le najnujnejše elemente. Zasnovo dopolnjuje bazen, poleg katerega je umeščen prostor za meditacijo.

Načrt pritličja / zaprta fasada
Načrt pritličja / odprta fasada
Fasada / zaprta
Fasada / odprta
Diagram
Prerez
Slika makete
Slika makete
Slika makete
HIŠA METEOROLOGA
Sara Ambrož
HIŠA MATEMATIKA
Tinkara Bizjan