STANOVANJA ZA MLADE NAJEMNIKE

Lea Bizjak

mentor:  izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski
asistent: asist. dr. Tomaž Berčič in asist. dr. Andrej Mahovič
demonstrator: Jan Bezjak

Večstanovanjska stavba, namenjena študentom, ima pritličje in štiri nadstropja v katerih je petnajst stanovanj. Delno je postavljena v hrib, zato večina stanovanj svetlobo dobi skozi zareze v terenu. Streha se poveže s terenom in tako območje ohrani zelene površine, ki bi sicer bile izgubljene.

Načrt pritličja
Tlorsi 2. kleti
Tloris 1. kleti
Načrt pritličja
Tloris 1. nadstropja
Tloris 2. nadstropja
Tloris strehe
Prerezi
Fasada
3d model
Slika makete
STANOVANJA ZA VELIKE DRUŽINE 
Jure Marc
STANOVANJA ZA DRUŽINE Z GIBALNO OVIRANIMI ČLANI
Nina Bogataj