HIŠA KIPARJA

Lenart Berdon

mentor:  izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski
asistent: asist. dr. Tomaž Berčič in asist. dr. Andrej Mahovič
demonstrator: Jan Bezjak

Hiša umetnika, ki ustvarja umetnine v velikem merilu, je deljena v tri volumne: atelje je dvoetažen prostor, ki omogoča udobno delo in povezuje notranji ter zunanji prostor; bivalni prostori so razporejeni v treh nadstropjih; razstavni prostor povezuje vse prostore v celoto.

Načrt pritličja
Načrt 1. nadstropja
Načrt 2. nadstropja
Tloris strehe
Diagram
Fasada
Fasada
Animiran prerez
Animirana fasada
Slika makete
Slika makete
HIŠA UČITELJA JOGE
Klara Kodelja
HIŠA METEOROLOGA
Sara Ambrož