OSNOVNA ŠOLA V ČASU EPIDEMIJE

Matija Juranović

mentor:  izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski
asistent: asist. dr. Tomaž Berčič in asist. dr. Andrej Mahovič
demonstrator: Jan Bezjak

Nova osnovna šola za prvo triletje leži v občini Mengeš in je zasnovana z upoštevanjem varnostnih ukrepov v času pandemije. Tloris je oblikovan na podlagi diagramov in v skladu s smernicami in navodili za gradnjo osnovne šole v Sloveniji. Učilnice so med seboj deljene enote. Za primer pandemije je vsaka učilnica opremljena s premičnimi stenami, ki razširijo prostor učilnice, tako da lahko učenci ohranjajo varnostno razdaljo. Vsaka učilnica ima tudi individualen vhod, tako da ob vhodu v šolo ne nastaja gneča. Ko se pandemija konča, se stene premaknejo v začeten položaj, taka ureditev učencem omogoča veliko večji skupni prostor za preživljanje časa med poukom.

Diagram
Načrt pritličja
Načrt pritličja
Vizualizacije
Sprememba velikosti učilnice
NOGOMETNA TRIBUNA
Kristina Kališnik
Home life diaries
Več avtorjev