VRTEC

Ana Bakoč

mentor:  izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski
asistent: asist. dr. Tomaž Berčič in asist. dr. Andrej Mahovič
demonstrator: Jan Bezjak

Vrtec leži v hribovskem kraju Žabljak v Črni Gori, ki je obdan z gozdom in hribi. Koncept vrtca omogoča otrokom direktno komunikacijo, raziskovanje prostora ter njegovih vsebin skozi igro ter povezavo z naravo celo koledarsko leto. Strehe so oblikovane na osnovi konstrukcijskih osi tlorisa. Orientacija strešin je prilagojena posebnemu meteornem sistemu.

Diagram zasnove volumna
Načrt pritličja
Načrt strehe
Fasada
Slika makete
Slika makete
Slika makete
Slika makete
STANOVANJA ZA MLADE
Robin Jerman
KNJIŽNICA
Ema Bek