GLASBENA ŠOLA

Pia Antonič Babnik

mentor:  izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski
asistent: asist. dr. Tomaž Berčič in asist. dr. Andrej Mahovič
demonstrator: Jan Bezjak

Tloris glasbene šole se deli na štiri programska območja, ki jih povezuje širok glavni hodnik. Prostori so zasnovani z mislijo, da v njih lahko potekajo različni programi. Učilnice za individualni pouk ločujejo drsne stene, ki ne prepuščajo zvoka in omogočajo določanje različno velikih prostorov glede na zahteve. Plesne dvorane se odpirajo na dvorišče, kar omogoča širitev programa iz notranjosti na prosto.

Diagram zasnove tlorisa
Diagram zasnove volumna
Razvojna stopnja zasnove volumna
Vizualizacija
GLASBENI COWORKING
Nejc Praznik
INFEKCIJSKA KLINIKA
Tea Berljavec