KNJIŽNICA

Ema Bek

mentor:  izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski
asistent: asist. dr. Tomaž Berčič in asist. dr. Andrej Mahovič
demonstrator: Jan Bezjak

Besedilo, besedilo, besedilo…

Načrt pritličja
Načrt nadstopja
Načrt strehe
Prerezi
Fasada
Vizualizacija
Vizualizacija
VRTEC
Ana Bakoč
OLIMPIJSKI BAZEN
Ivan Orlandić