STANOVANJA ZA MLADE

Robin Jerman

mentor:  izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski
asistent: asist. dr. Tomaž Berčič in asist. dr. Andrej Mahovič
demonstrator: Jan Bezjak

Prostor je zasnovan tako, da je zaprt proti okoliškim stavbam oziroma t.i. “betonski džungli”. V središču kompleksa je oblikovan poljaven zunanji prostor, ki omogoča več zasebnosti za prebivalce in obiskovalce. Stanovanja so namenjena mladim parom, živahen arhitekturni izraz pa poudarja način življenja stanovalcev.

Načrt pritličja
Tloris 1. nadstropja
Tloris 2. nadstropja
Tloris 3. nadstropja
Vizualizacija
STANOVANJA ZA DRUŽINE Z GIBALNO OVIRANIMI ČLANI
Nina Bogataj
VRTEC
Ana Bakoč