STANOVANJA ZA DRUŽINE Z GIBALNO OVIRANIMI ČLANI

Nina Bogataj

mentor:  izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski
asistent: asist. dr. Tomaž Berčič in asist. dr. Andrej Mahovič
demonstrator: Jan Bezjak

Stanovanjske stavbe so namenjene in prilagojene osebam, ki so gibalno ovirane. Posamezna stanovanja so med seboj povezana s potjo s klančinami. Stanovanjske enote imajo urejeno pritličje z vrtom, prvo nadstropje ter drugo nadstropje, kjer je terasa, ki omogoča pogled na sosesko.

Načrt pritličja
Tloris 1. nadstropja
Tloris 2. nadstropja
Tloris strehe
Tlorisi posameznih enot
Fasade
STANOVANJA ZA MLADE NAJEMNIKE
Lea Bizjak
STANOVANJA ZA MLADE
Robin Jerman