INFEKCIJSKA KLINIKA

Tea Berljavec

mentor:  izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski
asistent: asist. dr. Tomaž Berčič in asist. dr. Andrej Mahovič
demonstrator: Jan Bezjak

Tloris stavbe je razdeljen na module različnih velikosti in programov: čakalnice, laboratoriji, pisarne, slačilnice, kavarna ter glavni del klinike. Moduli so med seboj povezani z hodniki različnih dimenzij glede na pretok ljudi. Infekcijska klinika ima nekoliko vhodov, obiskovalci vstopajo v čakalnico, zdravstveno osebje ima ločen vhod, bolniki dostopajo do lastne infekcijske sobe preko balkona. Module obdaja prostorska struktura, ki omejuje poglede od zunaj proti kliniki, a hkrati omogoča poglede na morje.

Diagram
Diagram
Diagram
Načrt pritličja
Načrt strehe
Vizualizacija
GLASBENA ŠOLA
Pia Antonič Babnik
NOGOMETNA TRIBUA
Kristina Kališnik