ZDRAVSTVENI DOM

Marko Stavrev

mentor:  izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski
asistent: asist. dr. Tomaž Berčič in asist. dr. Andrej Mahovič
demonstrator: Jan Bezjak

Zdravstveni dom v Škofji Loki je zasnovan z upoštevanjem varnostnih ukrepov Covid19. Stavba je ločena na dva dela – ortogonalen, strog, neprehoden del in prehoden, transparenten del organskih oblik. Stavba ima preprosto fasado, ki dopolnjuje program in obliko.

Shema zasnove
Animirana shema zasnove
Načrt pritličja
Fasada
Fasada
OLIMPIJSKI BAZEN
Ivan Orlandić
GLASBENI COWORKING
Nejc Praznik