STANOVANJSKA STAVBA ZA STAREJŠE

Ema Agnič

mentor:  izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski
asistent: asist. dr. Tomaž Berčič in asist. dr. Andrej Mahovič
demonstrator: Jan Bezjak

Večstanovanjsko stavbo za stare ljudi sestavljajo pritličje in dve nadstropji, ki so oblikovani v mehkih, kontinuiranih oblikah, ki povezujejo med seboj notranje skupne prostore in zunanja zelena zemljišča, programe za prebivalce mesta in mestne javne prostore.

Tlorsi 1. etaže
Tloris 2. etaže
Tloris 3. etaže
Fasade
STANOVANJSKA STAVBA ZA LASTNIKE PSOV
Barbara Avbelj
STANOVANJE ZA ENO OSEBO
Helena Battina