Hrib sobivanja

Barbara Cigler, Anamarija Gole, Petra Ribič

mentor:  prof. Mihael Dešman
asistent: asist. Vlatka Ljubanović
demonstratorki: Maja Cvelbar in Lucija Draginić
Glavna značilnost naše lokacije v Novem mestu je razgiban relief in njegova orientacija proti severovzhodu. Zaradi topografije terena smo se odločile za terasasto gradnjo, ki se prilagaja naklonu terena. Več stanovanj je združenih v posamezne sklope, ki so zgoraj ali spodaj navezani na glavno dostopno cesto, med sklopi so peš povezave s stopnišči in dvižnimi ploščadmi, ki omogočajo dostope do vseh stanovanj na vseh nivojih tudi gibalno oviranim. Promet je urejen z dvosmerno cesto, ob kateri so nadkrita in odprta parkirna mesta. Prostor ulice deluje kot shared space, kjer se dogaja socialno življenje, otroci se igrajo, starši posedajo. Po naselju vodijo pešpoti, ki se povezujejo z obstoječimi, peljejo do šole, bližnjih sosesk, gozda, sosedov. Ob cesti skozi naselje je javni program, ki vključuje vrtec, kavarno in skupne večnamenske prostore za stanovalce naselja, ob vznožju hriba pa so igrišča, ki služijo tudi okoliškim prebivalcem in šolarjem. Stanovanja smo zložili tako, da vsako stanovanje deluje kot hiša zase. Eden od ciljev oblikovanja bivalnih enot je bil zagotoviti zasebnost in velike zunanje prostore, terase. Lahko bi rekli, da gre za v vertikalo zloženo sosesko individualnih hiš. Pasaže, kot notranje ulice za stanovanji, omogočajo dostope do vhodov in predstavljajo prehod med javnim in zasebnim prostorom. Pasaže povezujejo vse stanovanjske enote in sklope. Po isti plastnici lahko pridemo skozi posamezne sklope od začetka do konca naselja.