Življenje na robu mesta

Shani Noah Grulja

mentor:  prof. Mihael Dešman
asistent: asist. Vlatka Ljubanović
demonstratorki: Maja Cvelbar in Lucija Draginić
Kaj je genus loci, kaj je dobra kolektivna gradnja in kakšna stanovanja bomo oblikovali v postcovidnem obdobju? Nismo ravnodušni, po dolgem času se zavedamo, v kakšnih stanovanjih in prostorih živimo. Čemu se ne moremo odreči? Naravi, gibanju, druženju in povezovanju. Torej ne živimo le v zaprtih in omejenih prostorih! Ključno je prav spoznanje, da življenjski prostor pomeni simbiozo arhitekture in narave. Predlog načrtovanega naselja dosega gosto poseljenost, a hkrati zagotavlja zasebnost prebivalcem in neposredni stik z okolico. Grajeno je pomaknjeno na brežine, kar omogoča sprostitev zelenih ravnic za skupne družabne programe in kar se da nemoteč promet. Skozi naselje so speljane povezovalne peš poti, ki vsem prebivalcem, tudi gibalno oviranim, omogočajo hitre povezave znotraj naselja. Tipologija tlorisov stanovanj je plitva podolgovata, orientirana na vzhod, kar upošteva razgibano topografijo in neoptimalno orientacijo. Življenje znotraj stanovanja je povezano z naravo, jedro stanovanja se preko zimskih vrtov/večnamenskih prostorov po celotni dolžini navezuje na velike terase in zeleno okolico. Zimski vrt je ključen pri povečanju bivalnih prostorov, kar je eden od možnih odgovorov na današnje karantenske pandemične razmere.